Örnarna Speedway
Kontakt
Mariestads Motorklubb Vallby 6 542 92 Mariestad
Kansli tel: 0737431434
E-post tomas.ornarna@outlook.com
Plusgiro: 29 56 48 - 0

Örnarna 2019
Befattning Namn Telefon
Ordförande Jan-Olof Wallskog  
Vice Ordförande    
Kassör Caroline Selvin  
Sekreterare (Adj.)    
Ledamot  Jan Åkerstedt 0705210877
Ledamot Stefan Larsson 0709328329
Ledamot Fredrik Olsson  
Ledamot Fredrik Lundin  
Ledamot Tomas Aronsson  
Ledamot Tomas Hamberg  
Suppleant  Joakim Rånge 0705117830
Suppleant     
A Lagledare Jenny Kvarnevång  
Barn/Ungdom Bernt-Åke Eriksson 0737431434
Miljö/Säkerhet Lars Eriksson 0731594320
Arenaansv. Stefan Larsson 0709328329
Kiosker Christina Eriksson 0761691223
Marknad/sponsring    
Marknad/sponsring    
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor
Sponsor